1903 
 
1904 
 
1905 
 
1906 
 
1907 
 
1908 
 
1910 
 
1911 
 
1912 
 
1913 
 
1914 
 
1915 
 
1916 
 
1917 
 
1918 
 
1919 
 
1920 
 
1921 
 
1922 
 
1923 
 
1925 
 
1930 
 
1931 
 
1932 
 
1934 
 
1936 
 
1939 
 
1940 
 
1941 
 
1944 
 
1975 
 
1976 
 
1977 
 
1978 
 
1983 
 
1991 
 
1992 
 
1997 
 
2002 
 
2003 
 
2007 
 
1903 1903

14 dependents de comerç reunits al cafè Els Quatre Gats funden el CADCI, fruit de la tradició gremial catalana

18 de març, autorització de la nova entitat CADCI al Registre d’Associacions del Govern Civil de Barcelona.

Març, primera seu al carrer Bòria, compartint estatge amb l’Associació de joieria i plateria.

Al llarg d’abril, es formà la Secció d’Excursionisme i la d’Esports.

29 d’abril, comença el primer cicle de conferencies: el doctor Martí Julià, president de la Unió Catalanista disserta sobre “l’Esdevenir del problema social”.

Setembre, el CADCI té 130 socis

Campanya del CADCI per demanar el tancament de les botigues a les 8del vespre i evitar les jornades de més de 12 hores.

Novembre, es crea la Secció d’Ensenyament.

     
 
.
 
 

Pamflet de propagació de l’Obra del CADCI