1903 
 
1904 
 
1905 
 
1906 
 
1907 
 
1908 
 
1910 
 
1911 
 
1912 
 
1913 
 
1914 
 
1915 
 
1916 
 
1917 
 
1918 
 
1919 
 
1920 
 
1921 
 
1922 
 
1923 
 
1925 
 
1930 
 
1931 
 
1932 
 
1934 
 
1936 
 
1939 
 
1940 
 
1941 
 
1944 
 
1975 
 
1976 
 
1977 
 
1978 
 
1983 
 
1991 
 
1992 
 
1997 
 
2002 
 
2003 
 
2007 
 
1904

Local al núm. 12 del carrer de la Palla, i després a un de més ampli al carrer de Montjuïc S’organitzen les Escoles Mercantils.


Gener, nou domicili al Carrer de la Palla,

Febrer s’inauguren les Escoles Mercantils Catalanes.

Setembre, l’alça de matricules i el nombre de classes obliga a un nou canvi d’estatge al carrer Monjuich de Sant Pere.

Secció Permanent de Socors Mutus, per socórrer als associats en casos de malaltia, atur, invalidesa, o a llur família i hereus en cas de defunció del soci.