1903 
 
1904 
 
1905 
 
1906 
 
1907 
 
1908 
 
1910 
 
1911 
 
1912 
 
1913 
 
1914 
 
1915 
 
1916 
 
1917 
 
1918 
 
1919 
 
1920 
 
1921 
 
1922 
 
1923 
 
1925 
 
1930 
 
1931 
 
1932 
 
1934 
 
1936 
 
1939 
 
1940 
 
1941 
 
1944 
 
1975 
 
1976 
 
1977 
 
1978 
 
1983 
 
1991 
 
1992 
 
1997 
 
2002 
 
2003 
 
2007 
 
1911 1911

Un grup de socis funda el Barcino Fototball Club

La Secció d’esports estableix un camp d’esports al carrer Muntaner, si pot fer tot tipus de disciplines des de futbol a arts marcials.

Títol de congressista i proposta de soci actiu del CADCI.

Imatge 1
Imatge 2

«Vos, jove dependent »
Fulletó
d’informació sobre el CADCI.