1903 
 
1904 
 
1905 
 
1906 
 
1907 
 
1908 
 
1910 
 
1911 
 
1912 
 
1913 
 
1914 
 
1915 
 
1916 
 
1917 
 
1918 
 
1919 
 
1920 
 
1921 
 
1922 
 
1923 
 
1925 
 
1930 
 
1931 
 
1932 
 
1934 
 
1936 
 
1939 
 
1940 
 
1941 
 
1944 
 
1975 
 
1976 
 
1977 
 
1978 
 
1983 
 
1991 
 
1992 
 
1997 
 
2002 
 
2003 
 
2007 
 
1921

Més de 20.000 socis actius Funcionen a ple rendiment les seccions de Propaganda Autonomista, Mutualisme, Organització i Treball, Educació i instrucció, Cooperativa de Consum, Esports i altres

El CADCI fa campanya contra el règim d’internat que obligava als treballadors a dormir als centres de treball i fer jornades de 12 a 14 hores.

Oonze de setembre, crits a favor de la República Irlandesa i a favor de l’heroi irlandès De Valera.