1903 
 
1904 
 
1905 
 
1906 
 
1907 
 
1908 
 
1910 
 
1911 
 
1912 
 
1913 
 
1914 
 
1915 
 
1916 
 
1917 
 
1918 
 
1919 
 
1920 
 
1921 
 
1922 
 
1923 
 
1925 
 
1930 
 
1931 
 
1932 
 
1934 
 
1936 
 
1939 
 
1940 
 
1941 
 
1944 
 
1975 
 
1976 
 
1977 
 
1978 
 
1983 
 
1991 
 
1992 
 
1997 
 
2002 
 
2003 
 
2007 
 
1914

El CADCI té 3000 socis.

19 d’abril es feu trasllat a la nova seu de Rambla Santa Monica , coincideix aquesta data amb l’inauguració de l’estatge surant del Club de Mar del CADCI.

11 de setembre es fixa la Diada de l’onze de setembre festa nacional al CADCI per commemora la derrota front l’exèrcit franco-espanyol de Felip V. El Batlle de Barcelona Sr. Pich rep la senyera portada pels socis del CADCI. El dirigent del CADCI Josep Puig Esteve fou processat pel discurs que fera aquell dia: la senyera “esperit d’aquestes generacions que sense més lema que l’amor a Catalunya han treballat fort i ferm pel seu ressorgiment”.

17 d’octubre, conferencia de Rovira i Virgili “Necessitat que tot nacionalisme tingui una polític internacional”.

Festa del XI aniversari del CADCI. Entrega de la nova bandera de la Societat de Dependents del Comerç regalada per les socis de l’entitat. La Societat del CADCI prenent possessió de l’edifici flotant “Club de Mar”, en què va instal·lar el seu domicili.

Imatge